Hjælp os med at kunne hjælpe andre

Vi tilbyder kræftramte lagater på 3.000 kr. som skal hjælpe med diverse omkostninger til behandlingen i udlandet.

Kun ved jeres hjælp kan vi blive ved med at hjælpe andre kræftramte grønlændere. Vi har nedenfor lavet en liste over hvad pengene bruges til samt hvordan i kan støtte vores arbejde

Årligt kontigent
Enkeltmedlem Kr. 50,-
Forening Kr. 500,-
Firma Kr. 500,-
Neriuffik lokalforeningers kontingent for medlemskab i landsforeningen. Kr. 1.800,-
Kontingentet kan indbetales hos den lokale Neriuffik´s forening, som du kan finde ved at klikke her

Donationer
Der er mulighed for at støtte Neriuffiks gode humanitære arbejde, med en økonomisk donation på kontonummer: Grønlandsbanken 6471-7698043
Påtegnet: Donation – Navn

Pengene for 2015 går til:

  • Rådgivningscenter i Nuuk til patienter og pårørende.
  • Hjælp i trygge rammer samt rådgivning.
  • Informationspjecer – Pjecer versioneres på grønlandsk i tryk og digital format
  • Hotline til patienter
  • Afdelinger landet over.
  • Kurser til samtalepartnerne
  • Grønlandsk proviant til patienter i Danmark
  • Konsulent bistand af uddannet personale
  • Ny og forbedret hjemmeside med info om Neriuffik og dets tilbud til patienter og pårørende