Få støtte

Sygdomsramte kan søge om en éngangstildeling af et legat på kr. 3.000,-

Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til sygehuse, Sana,  Neriuffik´s kontor eller socialrådgiveren i Det grønlandske Patienthjem i København. 
 – Alternativt kan du downloade ansøgningsskemaet elektronisk Ansøgningsskema legat 30-10-13                    

Børnefonden
Kræftramte børn kan søge om støtte til et ønske.
Klik her for ansøgningsskema til Børnefonden. 

Ansøgningsskemaet sendes til Neriuffik´s kontor, pr e-mail eller fax: 
NERIUFFIIT KATTUFFIAT ´
BOX 1546 
3900 NUUK 
FAX 31 25 04
E-mail: neriuffik@greennet.gl