Private & Virksomheder

Som frivillig organisation er vi afhængig af frivillige donationer og hjælp fra eksterne parter

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, virksomheder og foreninger. Kontingentet fastsættes på landsmødet.
Landsforeningens bestyrelse fører en medlemsfortegnelse gennem lokalforeningerne.
Der udgives en avis 1-2 gange årligt som udsendes til alle interessenter via e-mail og via post til alle lokalafdelinger. Avisen kan altid findes under linket Nyheder på forsiden.

KONTINGENT ÅRLIGT
Enkeltmedlem Kr. 75,-
Børn Kr. 25,–
Anden forening Kr. 500,-
Firma Kr. 500,-
Neriuffik lokalforeningers kontingent for medlemskab i landsforeningen. Kr. 2.000,-
Kontingentet kan indbetales hos den lokale Neriuffik´s forening, som du kan få oplyst ved at kontakte Neriuffik Kattuffiat

Donatoner og sponsorater

Donationer
Der er mulighed for at støtte Neriuffiks gode humanitære arbejde, med en økonomisk donation på kontonummer: Grønlandsbanken 6471-7698043

Påtegnet: Donation – Navn

Sponsorer
Hvert år får vi flot støtte fra alle vores sponsorer – se dem 
ved at klikke her