Jeg har kræft, Hvad nu?

Reaktioner på at have kræft

Det kan være en voldsom oplevelse at få at vide, at man har kræft. Det kan hjælpe at dele sine tanker med andre og forsøge at skabe et overblik over sygdom og behandling.

Fortæl om sygdommen

Du (og dine nærmeste) skal tage stilling til, hvem der skal have at vide, at du er blevet syg. I skal finde ud af, om I skal fortælle det til jeres venner og bekendte næste gang i ses.

Bliv klædt på til at være patient

I den næste tid skal du højst sandsynligt have kontakt til forskellige afdelinger og hospitaler.

De fleste mennesker føler sig beskyttet mod alvorlig sygdom. Selv om hver tredje af os på et tidspunkt i livet vil få kræft, er det almindeligt at tro, at det er naboen, der bliver syg.

Derfor vil diagnosen kræft oftest komme som et chok, også selv om man måske længe har haft en mistanke om noget alvorligt.

Mange kræftpatienter beskriver situationen, hvor de fik deres diagnose, som uvirkelig – som et teaterstykke, hvor man er tildelt en rolle. Udadtil virker man måske rolig, stiller spørgsmål, men inden i, er alt kaotisk, og man hører og forstår ikke det, der bliver sagt.

Reaktioner når diagnosen er stillet

  • Følelserne veksler
  • Forskellige mennesker – forskellige reaktioner
  • Hvorfor mig?
  • Det hjælper at tale med andre
  • Yderligere hjælp udover familie, kan være nødvendig
  • Man kan føle sig trist eller deprimeret
  • Man kan føle sig alene
  • Man kan have behov for at spise energi- og proteinrig mad
    Se mere om reaktioner på diagnosen på cancer.dk´s hjemmeside ved at klikke her

Livets afslutning?

Tankerne kan også blive ledt hen på livets afslutning. Du kan få redskaber til at håndtere disse tanker ved at læse indlægget “Tanker omkring livets afslutning” i cancer.dk

Hvis du har nogle spørgsmål, eller mangler en at snakke med, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontaktoplysninger