Legater til patienter

Sygdomsramte kan søge om en éngangstildeling af et legat på kr. 4.500,-

Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til sygehuse, Sana,  Neriuffik´s kontor eller socialrådgiveren i Det grønlandske Patienthjem i København.

Alternativt kan du downloade ansøgningsskemaet elektronisk her: 

Børnefonden

Kræftramte børn kan søge om støtte til et ønske.

Ansøgningsskemaet sendes til Neriuffik´s kontor eller pr. e-mail:

NERIUFFIIT KATTUFFIAT ´
3900 NUUK

neriuffik@gnet.gl