Private & Virksomheder

Som frivillig organisation er vi afhængig af frivillige donationer og hjælp fra eksterne parter. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, virksomheder og foreninger. Kontingentet fastsættes på landsmødet.

Landsforeningens bestyrelse fører en medlemsfortegnelse gennem lokalforeningerne. Der udgives en avis 1-2 gange årligt som udsendes til alle interessenter via e-mail og via post til alle lokalafdelinger. Avisen kan altid findes under linket Nyheder på forsiden.

KONTINGENT ÅRLIGT
  • Enkeltmedlem: kr. 100,-
  • Førtidspensionister & pensionister: kr. 50,-
  • Børn: kr. 25,–
  • Anden forening: kr. 500,-
  • Firma: kr. 500,-

Neriuffik lokalforeningers kontingent for medlemskab i landsforeningen er kr. 2.000,-

Kontingentet kan indbetales hos den lokale Neriuffik´s forening, som du kan få oplyst ved at kontakte Neriuffik Kattuffiat

Donation & Sponsorater

Der er mulighed for at støtte Neriuffiks gode humanitære arbejde, med en økonomisk donation på kontonummer:

6471-7698043

Påtegnet: Donation – Navn